Servei de psicopedagogia

Psicologia i coaching

Nens i adolescents

L’adolescència és una etapa d’expansió i creixement on els i les adolescents poden mostrar interessos diferents dels que es treballen a l’institut. Això pot portar al nostre fill a sentir-se perdut, desmotivat o sense forces per afrontar les exigències acadèmiques. Per aquest motiu, el rendiment escolar es pot veure afectat, indicant que pot ser al nostre fill li cal un cop de mà. És per això que s’ofereix assessorament i orientació davant els possibles factors que estiguin afectant l’aprenentatge per tal d’ajudar a:

  • Millorar els resultats acadèmics.
  • Treballar l’ansietat davant dels exàmens.
  • Superar les dificultats d’aprenentatge (amb la lectura, l’atenció, l’organització, etc.).
  • Descobrir les tècniques d’estudi més adients per al seu fill.
  • Triar quin batxillerat, cicle formatiu o grau universitari fer.

Preus

Sessió de 60 minuts

55 €
C. Garcilaso, 111 08201 Sabadell 93 727 28 08 informacio@5passes.com © 2020 5PASSES. Tots els drets reservats.