Curs d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

A la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys s'hi poden presentar:

  • Les persones que tinguin 25 anys en l'any natural en què realitzaran les proves.
  • Tots aquelles persones que, havent fet ja la prova i tenint-la aprovada, vulguin tornar-se a presentar per pujar nota.

La prova consta de dues fases, la fase comuna i la fase específica. A la fase comuna, els candidats han d’examinar-se de quatre matèries: comentari de text, llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera. A la fase específica, els candidats han d’escollir una d’aquestes 5 opcions i examinar-se de dues de les matèries vinculades a cada opció:

Opcions i matèries de la fase específica

Se n’han de triar dues matèries de l'opció escollida:

  • OPCIÓ A (Arts i humanitats): Filosofia, geografia, història contemporània, història de l’art, literatura.
  • OPCIÓ B (Ciències): Biologia, física, matemàtiques, química, estadística.
  • OPCIÓ C (Ciències de la salut): Biologia, física, matemàtiques, química, estadística.
  • OPCIÓ D (Ciències socials i jurídiques): Geografia, història contemporània, matemàtiques, estadística, economia de l’empresa.
  • OPCIÓ E (Enginyeria i Arquitectura): Matemàtiques, física, química, economia de l’empresa, dibuix tècnic.

En funció de l'opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. Si vols saber quina és l'opció que més et convé clica aquí.

Com és el curs d'accés a la Universitat de 5PASSES?

El curs consta de 10 hores de classe presencial per assignatura amb un professor per a tu sol. En total faràs 50 hores de classe (10 hores de català, 10 hores de castellà, 10 hores d'anglès, 10 hores de l'específica 1 i 10 hores de l'específica 2). L'assignatura de comentari de text es treballa dins de l'assignatura de català i la de castellà
Aquestes classes es complementen amb l'accés al nostre campus virtual on trobaràs tot el material que et cal per a seguir el curs.

Hores setmanals de classe i horari

Només cal que ens diguis quin dia vols començar les classes, quin dia les vols acabar i quin horari et va bé i nosaltres ens encarregarem de muntar-te un horari al teu gust. El nombre d'hores setmanals dependrà de quan vulguis començar i acabar.

Preu del curs

El preu total del curs és de 1855,90  €, a repartir entre tantes mensualitats com mesos vinguis a classe.

Tornar