Curs d'accés a la universitat per a majors de 45 anys

Els requisits per poder-te presentar a la prova són:

  • Tenir 45 anys en l'any natural en què es realitzen les proves.
  • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

 La prova té dues parts:

  • Una prova escrita que consta de tres exercicis (comentari de text, llengua catalana i llengua castellana). Un cop superada, té validesa indefinida.
  • Una entrevista personal obligatòria, que cal superar amb resolució d’apte. Només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.

Com és el curs d'accés a la universitat per a majors de 45 anys de 5PASSES?

El curs consta de 20 hores de classe presencial. En aquestes hores de classe es treballen les 3 assignatures que surten a la prova (llengua catalana, llengua castellana i comentari de text). Aquestes classes es complementen amb l'accés al nostre campus virtual on trobaràs tot el material que et cal per a seguir el curs.

Hores setmanals de classe i horari

Només cal que ens diguis quin dia vols començar les classes, quin dia les vols acabar i quin horari et va bé i nosaltres ens encarregarem de muntar-te un horari al teu gust. El nombre d'hores setmanals dependrà de quan vulguis començar i acabar.

Preu del curs

El preu total del curs és de 742,35 €, a repartir entre tantes mensualitats com mesos vinguis a classe.